Občianske združenie s názvom MyMyN, o.z. (ďalej len MyMyN, o.z.) je v zmysle zákona č.
83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú
činnosť v oblasti rozvoja mesta Nitra a jeho obyvateľov a vytvárania aktívnej komunity
podieľajúcej sa na správe vecí verejných. Za týmto účelom občianske združenie organizuje
aktivity a osvetovú činnosť, organizuje kolektívne stretnutia rozvíjajúce spoluprácu v rámci
komunity a aktívnu účasť na riešení celospoločenských otázok.
MYMYN, o.z. je samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou
svoju činnosť na demokratických princípoch. Je dobrovoľným spoločenstvom občanov, ktorí
iniciatívne a osobným príkladom podporujú rozvoj mesta Nitra a spravodlivú a transparentnú správu
verejných záležitostí.

Šokujúca pravda o dome z kontajnerov v Nitre

- V úvode článku si prečítate otvorený list pre primátora mesta Nitra
- dôkazy a fakty o stavbe domu z kontajnerov
- Galéria z výstavby

Domy z lodných kontajnerov

- V článku sa dozviete o histórii stavieb z lodných kontajnerov - Zistíte aké sú konštrukčné výhody stavby
- Video ukážka výstavby

Je chôdza naboso zdravá ?

- Bosá chôdza a jej benefity
- Ako začať s chôdzou na boso
- Chôdza na boso v každom ročnom období

Les a liečebné účinky stromov

- Liečebná sila lesa spojená s pobytom v lese
- Stromy a ich liečivá energia

Stromy vám dodajú energiu, lásku a zdravie

- Les vás uzdravuje a lieči
- Liečivá sila magických stromov
- Pobyt v prírode

Nordic Walking - Nórska chôdza a jej výhody

- Čo je severská chôdza
- Aké sú výhody praktikovania chôdze


List pre Primátora a listinné dôkazy:

Otvorený list poslancom a primátorovi

Ako občan mesta Nitry úctivo žiadam primátora mesta, aby pred...

VIAC28 septembra, 2022

Stavebné povolenie – dôkaz č.2

dokaz02Stiahnuť

VIAC28 septembra, 2022

Celková situácia – dôkaz č.3

dokaz03Stiahnuť

VIAC28 septembra, 2022

Svedectvo – dôkaz č.4

dokaz04Stiahnuť

VIAC28 septembra, 2022

Informatívna mapa – dôkaz č.5

dokaz05Stiahnuť

VIAC28 septembra, 2022

Súhlas so zriadením vstupu – dôkaz č.7

dokaz07Stiahnuť

VIAC28 septembra, 2022

Žiadosť o osobné stretnutie – dôkaz č.8

dokaz08Stiahnuť

VIAC28 septembra, 2022

Nájomná zmluva – dôkaz č.9

dokaz09Stiahnuť

VIAC28 septembra, 2022

Námietka – dôkaz č.10

dokaz10Stiahnuť

VIAC28 septembra, 2022

Odstúpenie od zmluvy – dôkaz č.12

dokaz12Stiahnuť

VIAC28 septembra, 2022

Sledujte nás v médiách :